Privacybeleid

Introductie

 • In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande policy beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw persoonsgegevens aanwenden en verwerken.
 • Door onze website te bezoeken of ons informatie te verstrekken, gaat u akkoord met onze privacy praktijken zoals uiteengezet in deze policy. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kan dit beleid regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Wijzigingen op dit beleid zullen ook meegedeeld kunnen worden via de website of per email indien dit mogelijk en/of toepasselijk is.
 • Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via de gegevens vermeld in onze contact sectie.

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.throdi.app.

Alsook onze juridische entiteit Throdi Sp.z.o.o., vennootschap naar Pools Recht met ondernemings nummer PL 9721302428 gevestigd te Dalemińska 8B, 61-614 Poznań, Poland

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen?

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen. Om onze diensten te leveren zullen we informatie verzamelen en verwerken over gebruikers van onze websites en over gasten van onze klanten. Daarom kunnen wij alle informatie, inclusief persoonsgegevens, die u aan onze klanten of aan een online reisbureau verstrekt met betrekking tot een reservatie verwerken.
 • Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, verslagen van onze interacties en reisinformatie.
 • We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende dienstverlening, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons heeft. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

We verzamelen persoonsgegevens van en over gebruikers van onze websites en de gasten van onze klanten door middel van onze diensten.

Informatie die u ons geeft:

 • Dit is informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft via een contract, via onze websites, of door ons te bereiken via telefoon, e-mail of via andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een demo-sessie, en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem;
 • Gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw reserveringen en de daartoe gerelateerde informatie.
 • Informatie die we over u verzamelen:
  • Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij automatisch:
   • Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform;
   • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.
 • Informatie die we van andere bronnen ontvangen:
  • Persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt door reisbureaus of online reissites met behulp van de verschillende Cubilis diensten en modules;
  • Persoonlijke informatie die door onze klanten wordt verstrekt met behulp van de verschillende Stardekk software diensten en modules.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken informatie die over u wordt bewaard om overeenkomsten tussen u en ons te beheren en voor de legitieme belangen van onze onderneming, bijvoorbeeld de verwerking van gastgegevens van onze klanten om boekingen en reservaties te kunnen verwerken.

Wij zullen de informatie die u ons geeft voor volgende doeleinden gebruiken:

 • om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt;
 • om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen;
 • om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met diensten waarop u al heeft ingeschreven of waarnaar u gevraagd hebt;
 • om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld kan worden.
 • Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor volgende doeleinden gebruiken:
  • voor het beheer van onze websites en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, en ook voor statistische- en enquêtedoeleinden;
  • om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest efficiënte manier weergegeven wordt;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden.
 • We kunnen ook uw gegevens tot een geanonimiseerde vorm samenvoegen om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken aan onze klanten en om te begrijpen welke delen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers.

Met wie delen wij uw gegevens?

We kunnen van tijd tot tijd bepaalde persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan strategische partners , zoals:

 • hotels en online reisbureaus waarmee u reizen hebt geregeld, maar alleen de persoonlijke informatie die nodig is voor de verwerking van uw boekingen;
 • andere dienstverleners van onze klanten, en enkel op aanvraag van deze laatsten, maar waarvoor deze dienstverleners gebonden zijn aan onze privacy beleid voor persoonsgegevens of vergelijkbare contractuele verplichtingen hebben met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in geval van fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of al onze activa, waardoor persoonlijke gegevens die we over onze klanten behouden, tot de activa behoren die worden overgedragen aan de koper.
 • Als we een derde partij inschakelen om de persoonlijke gegevens van een persoon namens ons te verwerken, is deze derde partij gebonden aan onze privacy beleid voor gegevens of hebben vergelijkbare contractuele verplichtingen met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken om:
  • te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen of wanneer gegevens gevraagd worden door de overheid of elke andere officiële overheidsinstantie;
  • onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;
  • de rechten, eigendommen of veiligheid van onze vennootschap, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie omvatten met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen aan leveranciers of dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Als we dit doen, zullen uw persoonsgegevens onderhevig blijven aan een of meer passende waarborgen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kan het gebruik zijn van modelcontracten in een vorm die is goedgekeurd door toezichthouders, of waarbij onze leveranciers zich aanmelden voor een onafhankelijk privacy beleid dat is goedgekeurd door toezichthouders (zoals het Amerikaanse ‘Privacy Shield’-schema).

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Veiligheidsmaatregelen

Wij zullen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij zullen alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacy policy van de site die u bezoekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

 • U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacy policy van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Aanwervingsverklaring

 • Door uw CV of andere persoonlijke informatie aan ons te verzenden als reactie op een vacature of in het kader van een spontane sollicitatie, bevestigt u dat we gegevens mogen gebruiken en overdragen zoals beschreven in deze privacy policy.
 • U mag persoonlijke informatie aan ons verstrekken met betrekking tot opleiding, werkgelegenheid, contacten, voorkeuren, beroepskwalificaties en banen wanneer u een aanvraag indient. We raden u aan gevoelige persoonlijke informatie (zoals lengte, gewicht, religie, filosofische of politieke overtuigingen, financiële gegevens, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij) niet te onthullen in uw CV of andere materialen ter ondersteuning van uw sollicitatie. Voor zover u gevoelige persoonlijke informatie verstrekt, staat u Throdi Sp.z o.o. uitdrukkelijk toe dergelijke details te behandelen zoals gespecificeerd in deze Verklaring.
 • We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken voor aanwervingsdoeleinden en als u een baan aangeboden krijgt of in dienst treedt van Throdi Sp.z o.o. zullen we deze voor andere werk-gerelateerde doeleinden gebruiken.
 • We kunnen uw informatie ook behouden nadat het wervingsproces is voltooid om contact met u op te nemen over potentiële toekomstige kansen gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van uw aanvraag. Het is echter mogelijk dat we uw gegevens langer in geanonimiseerde vorm bewaren voor statistische doeleinden.