Automatische WiFi-verbinding

Gasten beschouwen een snelle online verbinding als een voorwaarde voor hun verblijf.

Ingeven van het beveiligd WiFi netwerk paswoord is overbodig.

Vanaf het ogenblik dat de app detecteert dat hij in de aangeven WiFi omgeving komt maakt hij verbinding.

Hoe werkt het :

  • indien IOS toestel wordt er bevestiging gevraagd of je wenst te verbinden met het WiFi netwerk.
  • indien Android toestel gebeurt de verbinding automatisch

 

%d bloggers liken dit: